LABYRINT je experimentální Learning Management Systém (LMS) Katedry informačních technologií PEF ČZU v Praze. Je určen pro organizace zabývající se elektronickým vzděláváním a všechny kdo se zajímají o nové trendy ve vzdělávání.

Způsob využití:

  • Vzdělávací systém jako služba (Cloud computing)
  • Individuální nastavení
  • Vzájemné sdílení ucelených multimediálních studijních materiálů a znalostí
  • Komunikace v rámci vzdělávací komunity
Ukázkové kurzy:
  • Informatika a internetové technologie
  • Pokročilé využité MS EXCEL, Word a Power Point
  • Komunikace a sebeprezentace
  • Daně a účetnictví
  • Obchodní angličtina